Werkwijze

Hoe werkt Labyrinthoss in de praktijk?

 

Als je graag een afspraak wil, heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Doorgaans kun je snel bij mij terecht, zonder wachtlijsten.

 

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er zo breed mogelijk gekeken naar jouw hulpvraag. Vaak kun je  aanvoelen of het  ’klikt’  tussen ons. Vertrouwen van beide kanten is voor mij de basis voor het starten van de gesprekken. We stellen samen een plan van aanpak op waarin de hulpvraag duidelijk wordt gedefinieerd, waarbij doelen worden gesteld en de manier waarop we de doelen willen bereiken.

 

 

Hierna volgen een aantal gesprekken. Soms is één gesprek voldoende, terwijl andere situaties om een uitgebreidere aanpak vragen. De duur van de gesprekken  is 60 minuten.

 

Huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de begeleiding, zodat het proces thuis door kan gaan.