Vergoedingen

Vergoedingen

 

Als psychosociaal werker sta ik geregistreerd bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarbij ben ik Registertherapeut BCZ® bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 

Op basis van deze registraties vergoedt een aantal zorgverzekeraars (een gedeelte van) de gesprekken.

 

Of dat voor u geldt is afhankelijk van u zorgverzekeraar en hoe uitgebreid uw polis is. Vergoedingen van mijn begeleiding vallen onder “Alternatieve zorg”. Ik adviseer u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te vragen hoeveel uw vergoeding is voor psychosociale therapie vanuit Alternatieve Zorg.

U kunt hierbij mijn AGB codes  noemen (AGB code persoonlijk 90-045602 en AGB code praktijk 90-54248) en de beroepsverenigingen NFG en RBCZ.

 

Voor meer informatie over deze vergoedingen verwijs ik u naar uw eigen zorgverzekeraar, de websites van NFG en RBCZ.

Labyrinthoss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) poliswijzigingen of voor door verzekeraars verstrekte (mogelijk onjuiste) informatie.

 

Coulanceregeling

Wanneer u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u een individueel coulanceverzoek indienen bij uw verzekeraar om vergoeding van de sessie/behandeling toch in overweging te nemen. Een voorbeeld hiervan is op te vragen bij Labyrinthoss of hier te downloaden. Een coulanceverzoek biedt geen zekerheid voor vergoeding.

 

Werkgever

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkomen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten.