EMDR

Wat is EMDR?

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare/schokkende ervaring of angst.

 

“Na een paar behandelingen EMDR van Germien had ik weer zin in de trainingen en was ik tot mijn verbazing niet meer bang om te vallen”.

EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapievorm die de laatste jaren steeds vaker toegepast wordt om cliënten te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

 

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik-en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Ervaringen met toepassing van EMDR heeft de afgelopen jaren laten zien, dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateer

de gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen. De belangrijke insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinnering aan deze gebeurtenissen te verwerken en de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

 

Hoe gaat EMDR in z’n werk?

Bij EMDR-therapie vraag ik jou aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.
Dit terugdenken gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (door middel van mijn hand die op en neer gaat EMDRof een koptelefoon met afwisselend klikjes links en rechts). De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set oogbewegingen of klikjes gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

 

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.
Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreig
ende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

 

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan in sommige gevallen dit jou het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.
Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

 

Hoe werkt EMDR?

Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Er wordt momenteel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde brain-605603__180informatieverwerking in de hersenen wat een gunstig effect heeft op het verwerkingsproces. Maar leidt ook automatisch tot lichamelijke ontspanning.
Waarschijnlijk heeft dit directe gevolgen voor de herinneringen; veranderen ze hierdoor en worden ze opnieuw – maar dan in een minder emotionele vorm – in het geheugen opgeslagen.

 

Hoe nu verder?

Mocht je nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van je klachten, neem dan contact op.

 

 

Bron: Handboek EMDR Ad de Jongh & Erik ten Broeke

Ik begeleid je om de grip op je leven terug te krijgen