Methodes

Rouw- en verliesbegeleiding

Rouw gaat niet alleen over het verlies van iets of iemand, het kan ook betrekking hebben op verlies van relaties, zekerheden in het leven, idealen, vertrouwen of toekomstverwachting. Door individuele gesprekken aan te gaan, kunnen we er samen voor zorgen dat het verlies niet meer je dagelijks leven bepaald.

Meer informatie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapievorm die de laatste jaren steeds vaker toegepast wordt om cliënten te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer informatie

Contextuele hulpverlening

Contextuele hulpverlening heeft alles te maken met de samenhang van jou en je familierelaties. Er wordt rekening gehouden met de totale achtergrond van jouw leven. Er wordt aandacht besteed aan jouw gezin en de familie waarin je bent opgegroeid.

Meer informatie

Ret ( Rationele Emotieve Therapie )

Spanning- en angstklachten gaan gepaard met bepaalde gedachten. Deze gedachten helpen je meestal niet om je klachten te verminderen. Bij RET leer je om je gedachten om te zetten in nieuwe, helpende gedachten. Op deze manier kun je de angsten beter relativeren en nemen de klachten beduidend af.

Meer informatie

Ik begeleid je om de grip op je leven terug te krijgen