Training voor bedrijven en instellingen

Training ‘Kaart het verlies aan!’

Een training voor bedrijven en instellingen in rouwbegeleiding

 

Aandacht voor rouw op de werkvloer lijkt in het algemeen summier aanwezig te zijn. Mensen vinden het vaak lastig om in hun werkomgeving woorden aan hun verlies te geven. Dat geldt voor de rouwende, maar ook collega’s en leidinggevenden vinden het vaak moeilijk met verlies om te gaan. Terwijl het verdriet zeker aanwezig is, zelfs zo hevig dat werk verrichten soms niet mogelijk is.

 

Volgens cijfers van ArboNed levert het verlies van een dierbare gemiddeld 170 dagen verzuim op. En dan zijn de verzuimdagen met een andere reden dan rouw, maar wel als gevolg van rouw, niet meegeteld. Verzwegen rouw of ‘gestolde rouw’ kan zich uiten in allerlei lichamelijke klachten en wordt vaak weggezet als een andere reden dan rouwverzuim.

 

De verliezen van een werknemer

 

Een rouwproces is niet alleen het gevolg van het verlies van een dierbare, het kan ook betrekking hebben op verlies van relaties, zekerheden in het leven, idealen, vertrouwen of toekomstverwachting.
Verliezen waar een bedrijf of een instelling mee van doen kan hebben, zijn o.a. een reorganisatie, een collega die ernstig ziek wordt of overlijdt, een collega die van baan veranderd/met pensioen gaat, verplaatsen van werkplek, sluiten van een filiaal, een fusie, andere leidinggevende, cliënten/patiënten die overlijden. In al deze gevallen kan rouwbegeleiding een uitkomst bieden.

 

Duaal proces

 

Het rouwproces is een pendelbeweging ontstaat tussen ‘Verlies’ en ‘Herstel’, zoals beschreven in het duale procesmodel (Stroebe 1999). Een positieve reactie op het ene moment kan zo weer omslaan in een negatieve reactie op het volgende moment. Er mag ruimte zijn voor de pijn van het verlies, voor afleiding en voor verder gaan met het leven.

Bron: Mönnink de H. 2015

 

Een pendelbeweging kan suggereren dat er in deze afwisseling structuur zit. Maar niets is minder waar. De afwisseling tussen Verlies en Herstel is afhankelijk van persoonlijkheid, hechting, copingstijl, sociaal steunsysteem. De cultuur van het bedrijf/instelling kan van invloed zijn, zoals ook het al dan niet hebben van financiële zekerheid. Daardoor is het rouwproces voor ieder mens een uniek eigen proces dat zich niet houdt aan een bepaalde wijze, volgorde of tijdsduur.

Training ‘Kaart het verlies aan!’

 

Rouw kan gezien worden als het proces van aanpassen aan een situatie die helemaal anders is geworden. Het kan zijn dat werknemers bij deze aanpassing tegen belemmeringen in het dagelijks leven aanlopen. Dus ook op de werkvloer.
Deze belemmeringen kunnen opgevangen worden door het bedrijf/instelling. Door het verlies aan te kaarten geeft het bedrijf/instelling erkenning voor de aanwezige rouw. En deze erkenning is van groot belang voor het duale proces van rouw, waardoor ziekteverzuim voorkomen kan worden.


Bron: Mönnink de H. 2015

 

Tijdens de interactieve training ‘Kaart het verlies aan!’ wordt samen met de betreffende collega’s stil gestaan bij het verlies. Door het verlies met elkaar te delen is er erkenning en kan men leren van elkaar hoe de ander met rouw omgaat.

 

Daarnaast wordt er ook psycho-educatie gegeven over het rouwproces. Dit geeft inzicht in de gevoelens of de (lichamelijke) klachten die er zijn. Bovenal een bevestiging dat het een gezond proces is die één ieder op een eigen manier doorloopt.

 

Mocht u meer informatie willen over deze training, dan kunt u een mail sturen via het contactformulier

Of u neemt telefonisch contact op met t. 06 53 77 60 75.

 

Bron: Mönnink de H. (2015). Verlieskunde, methodisch kompas voor de beroepspraktijk. Amsterdam: Reed Business Education

 

Download pdfFolder Labyrinthoss Een training voor bedrijven en instellingen