Labyrinthoss® Rouwkwartet Een methode voor de hulpverlener

Labyrinthoss® Rouwkwartet             Een methode voor de hulpverlener

Het Labyrinthoss® Rouwkwartet is een laagdrempelige manier om verliezen ‘aan te kaarten’. Niet alleen gericht op het rouwproces rondom overlijden en/of eenzaamheid, maar op verlies in de breedste zin van het woord. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om verlies van baan of huwelijk.

 

Ondersteuning bij rouw en verlies van een hulpverlener kan uit verschillende methodes bestaan. Aangezien er veel vormen van rouw zijn en ieder mens uniek is in zijn/haar rouwproces, is het van belang dat hulpverleners verschillende vormen van rouwverwerking kunnen aanbieden.

 

Een van die vormen is het Labyrinthoss® Rouwkwartet.
Het is een spel met beelden en teksten dat een handvat biedt om over het verlies te praten, inzichten te verkrijgen, lotgenoten te ontmoeten.

Hulpverleners kunnen mensen die te maken hebben met verlies op een laagdrempelige manier met lotgenoten in gesprek laten raken.
Het kwartet kan ook één op één gespeeld worden door de cliënt en de hulpverlener. Een andere mogelijkheid is een kaart of een thema los te bespreken, zowel met een individuele cliënt als met een groep.

 

Training

Het Labyrinthoss® Rouwkwartet is te verkrijgen middels het volgen van een training ‘Ik kan niet tegen mijn verlies!’, een deskundigheidsbevordering  voor hulpverleners. Tijdens deze training wordt de theorie waar het spel op gebaseerd is besproken. Maar bovenal wordt inzicht in het spelen van het Rouwkwartet verkregen en wat het met je kan doen als persoon. Na het volgen van deze training ontvangt de hulpverlener een licentie om het Labyrinthoss® Rouwkwartet met cliënten te mogen ‘spelen’.

Accreditatie:
Registerplein :
– Geregistreerde professionals: 12 registerpunten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
– Geregistreerde Sociaal Werker:  1 ontwikkelactiviteit van 12 uur
SKGV Vakbekwaamheid 1,5 registerpunt
SKB: Scholingscategorie: SKB-F / Totaal SBU: 12 / 0,4 EC’s

 

Download pdfFolder Labyrinthoss Rouwkwartet
Check Youtube Labyrinthoss Rouwkwartet Promo
en Youtube Labyrinthoss Rouwkwartet

Praktische informatie en aanmelden

Voor verdere praktische informatie, kosten en aanmelden nodig ik je graag uit om deze pagina te bezoeken.

Basis van Het Labyrinthoss® Rouwkwartet

Het Labyrinthoss® Rouwkwartet is gebaseerd op de Verliescirkel. Dit is een cyclische voorstelling van een gezond rouwproces, die toegepast kan worden bij elk soort verlies. Waar de rouwende in de cirkel staat, is afhankelijk van hoe hij of zij de verschillende gebeurtenissen en ervaringen met elkaar verbindt, hoe ze worden geïnterpreteerd en hoe de persoon er betekenis aan toekent. Tezamen vormt dit een verhaal met overtuigingen die invloed hebben op de kijk op het leven en de toekomst.
Door het spel te spelen kunnen mensen hun eigen verhaal delen en vergelijken met verhalen van anderen of kijken hoe hun verhaal in de thema’s past. Zo krijgen mensen spelenderwijs inzicht in waar zij staan in het rouwproces. Er kan een verandering plaatsvinden die zorgt voor andere overtuigingen en eventueel een wending in het leven. Hierdoor kan de cyclus van de Verliescirkel verder bewandeld worden en kan een (nieuwe) betekenis gegeven worden aan het verlies.

Labyrinthoss® Rouwkwartet

Het Labyrinthoss® Rouwkwartet bestaat uit een basisset met veertien kwartetten. Naast deze basisset zijn er vier uitbreidingssets. Elk kwartet heeft een thema met vier kaarten, uitgevoerd in hoogwaardige druk met inspirerende afbeeldingen en treffende vragen. Zo zijn er 56 kaarten voor de basisset en per uitbreidingsset 24 kaarten. In totaal 152 kaarten.

De vier uitbreidingssets zijn bestemd voor een specifieke doelgroep:

  • Overlijden
  • Baanverlies
  • Ziekte / Beperking
  • Echtscheiding

 

Bij het kwartet hoort een handleiding in een handzame boekvorm waarin een uitleg per thema staat beschreven als ook een uitleg per kaart, ondersteund met extra verdiepende vragen. Verder wordt ook uitgelegd hoe het spel te spelen en ‘theorie en achtergrondinformatie’ over de basis van het kwartet.

Het spel met de handleiding wordt geleverd in een stevige, handzame A4 doos.

Doel Labyrinthoss® Rouwkwartet

Het Labyrinthoss® Rouwkwartet is ontwikkeld als methode voor de hulpverlener om op een laagdrempelige manier een verlies aan te kaarten.

Het begin van lotgenotencontact kan spannend zijn voor de deelnemers. Starten met een spel kan die spanning wat wegnemen ook al komen thema’s aan bod die emoties oproepen. De thema’s van de kwartetten bieden openingen voor een gesprek en nieuwe inzichten. Het zijn eyeopeners, maar ze bieden ook de gelegenheid aan te geven ergens nog niet over te willen praten of het onderwerp eerst te laten bezinken.

De groep kan bestaan uit mensen die behoefte hebben aan lotgenotencontact op basis van eenzelfde soort verlies. Bijvoorbeeld een Rouwcafé. Het kan ook een bestaande groep zijn van mensen die eenzelfde verlieservaring delen. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie met ontslagen.

 

Het kwartet kan ook één op één ingezet worden. De cliënt hoeft dan niet direct over zichzelf en zijn of haar emoties te praten maar heeft aan de hand van een kaart(en) gespreksstof en aanknopingspunten.

De afbeeldingen en thema’s kunnen ook dienen ter ondersteuning van psycho-educatie. Bijvoorbeeld om de Verliescirkel uit te leggen, welke copingstijl iemand heeft of om te bekijken welk onderdeel van het HART (uit Rouwconflict door Rodenburg en Uitslag) het meeste is geraakt door het verlies.

De hulpverlener

De hulpverlener is een beroepskracht met als basis psychosociale hulpverlening, die affiniteit heeft met de specifieke doelgroep. Bij voorkeur heeft de hulpverlener een specialisatie in rouw-en verliesbegeleiding.

Te denken valt aan maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, geestelijke verzorgers en vaktherapeuten.

Licentie

Om Labyrinthoss® Rouwkwartet te kunnen inzetten en gebruiken volg je als hulpverlener eerst een training van een dag. Tijdens deze training wordt het kwartet als groepsdeelnemer ervaren, wordt de theorie toegelicht waarop het Labyrinthoss® Rouwkwartet gebaseerd is en wordt het kwartet in de rol van cliënt en van begeleider geoefend. Na het volgen van de training krijgt de deelnemer een bewijs van deelname en een licentie om het spel te mogen toepassen en gebruiken.

Referenties van hulpverleners

Prachtig instrument om de verschillende onderdelen van het rouwproces inzichtelijk te maken.

Voor een begeleider in een rouwgroep een goede afwisseling om thema’s te bespreken. Een andere manier om er mee aan het werk te gaan.

Een mooie laagdrempelige manier om de vele aspecten van rouw bespreekbaar te maken/aan te kaarten.

De combinatie van het luchtige spel en de zwaarte van het onderwerp. Dat doet het goed!

Op een speelse en luchtige manier best zware materie bespreekbaar maken.

D.m.v. een kwartetspel aandacht hebben voor en een gesprek voeren over verlieservaringen. Hierbij wordt ook gezocht naar het goede dat er nog is of wat het verlies misschien wel gebracht heeft.

Het is een kwartet dat helpt om het gesprek over ‘verlies’ op een speelse wijze op gang te brengen. Het heeft mij geholpen om me nog meer in te leven in de doelgroep. Ik ervaarde dat zij lijden onder hun verlies.

Zeer mooi ontwikkeld en vormgegeven product. Zichtbaar is dat er veel toewijding aan is besteed. Niets is aan het toeval overgelaten.

Een mooie vorm, om op een andere manier met elkaar over rouw en verlies in gesprek te gaan.

Referenties van cliënten

Rouwkwartet

Kwartet is een toevoeging om het proces, wat stil staat, weer te starten en het geeft inzicht in jezelf. Het is ok om soms verdrietig/boos te zijn. (Baanverlies)

Kaarten geven tijd om na te denken, anders moet ik weer wat zeggen… (Individueel rouwgesprek)

Ik neem mee dat het verdriet er mag zijn en dat ik me dus niet heb aangesteld toen ik net thuis zat en daar echt niet blij mee was. (Baanverlies)

Foto’s zijn een goed middel om gedachtes te uiten (Individueel gesprek cliënt met Parkinson)

Het meest bijgebleven is de “rouwcirkel”. Met name dat je de tijd moet nemen om je verdriet te verwerken op een goede, bij jou passende, manier. (Individueel gesprek scheiding)

Kan eindelijk over gemis praten met lotgenoten. (Groepsgesprek cliënten somatiek)

Ik ben gesloten, maar het maakt wel wat los. (Groepsgesprek dagbehandeling m.n. C.V.A.)

Veelgestelde vragen

Is het spel ook los te koop?

Nee, het spel is niet los te koop. Wat ik gemerkt heb, is dat een training over en ervaring met het spel meer verdieping geeft aan het inzetten van het spel e/o de kaarten door de hulpverlener. Daarom heb ik ervoor gekozen om een licentie aan het Labyrinthoss® Rouwkwartet te koppelen, te verkrijgen middels een trainingsdag.

De prijs van het spel los is bijvoorbeeld voor een instelling die meerdere hulpverleners op training laat gaan en één Rouwkwartet aanschaft.

 

Kan de training ook op een andere dag gehouden worden?

In overleg kunnen we kijken of we op een andere dag de training kunnen houden. Training gaat door bij een minimale deelname van 4 personen.

 

Kun je bij ons in de instelling een training geven?

Een training op maat met een team of met collega’s is ook mogelijk. Dit kan zowel in-company geregeld worden als op een locatie in de buurt van de instelling. Het beste is om aan te melden middels het contactformulier en dan neem ik telefonisch contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Kun je met ons het Rouwkwartet samen spelen om een verlies aan te kaarten?

Zeker kan dat. Ik geef trainingen in bedrijven en instellingen waar een verlies speelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij reorganisatie, intervisie, een overlijden van collega.
Voor het welzijn van de werknemer en preventie ziekteverzuim voor bedrijven/instellingen is het van belang stil te staan bij bepaalde verliezen.

 

Als we grote groepen hebben en we hebben aan één Rouwkwartet niet genoeg, wat dan?

Na de trainingsdag en ondertekening van een licentieovereenkomst ontvang je een licentie om met het Labyrinthoss® Rouwkwartet te mogen werken. Hierbij ontvang je ook een prijslijst van producten die je kunt gebruiken tijdens het werken met het Rouwkwartet, zoals een extra set Rouwkwartet of enkele kaarten.