Taakgerichte hulpverlening

Taakgerichte hulpverlening is gericht op het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor taken worden uitgevoerd.

 

Niet alle problemen en de probleemaspecten  die je ervaart kunnen gelijktijdig aangepakt worden. De ervaring leert dat het beter werkt als er één, twee of hooguit drie (samenhangende) problemen of probleemaspecten worden geselecteerd. Wel het liefst wat voor jou het zwaarst weegt en waar op korte termijn iets aan te doen is door gezamenlijke inspanning van jouzelf  als van mij. Er zal nauwkeurig onderzocht worden wat je wil bereiken en waaraan ik  kan meewerken, waarna concrete doelen worden gesteld.

 

In gezamenlijk overleg wordt bekeken wat jijzelf,  met ondersteuning van mij, kan doen om die doelen te bereiken en wat ik op eigen gelegenheid zal ondernemen. Jij zal je daarbij  inzetten voor goed voorbereide  ”taken”.  Huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de gesprekken, zodat het proces thuis door kan gaan. Over de taken zullen duidelijke afspraken worden gemaakt, terwijl ook duidelijk wordt afgesproken op welk termijn het traject zal worden afgerond.

Ik begeleid je om de grip op je leven terug te krijgen