Methodes

Contextuele hulpverlening

 

Contextuele hulpverlening heeft alles te maken met de samenhang van jou en je familierelaties. Er wordt rekening gehouden met de totale achtergrond van jouw leven. Er wordt aandacht besteed aan jouw gezin en de familie waarin je bent opgegroeid.

Meer informatie

EMDR

 

EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapievorm die de laatste jaren steeds vaker toegepast wordt om cliënten te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer informatie

Ret ( Rationele Emotieve Therapie )

Spanning- en angstklachten gaan gepaard met bepaalde gedachten. Deze gedachten helpen je meestal niet om je klachten te verminderen. Bij RET leer je om je gedachten om te zetten in nieuwe, helpende gedachten. Op deze manier kun je de angsten beter relativeren en nemen de klachten beduidend af.

Meer informatie

Taakgerichte hulpverlening

Taakgerichte hulpverlening is gericht op het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor taken worden uitgevoerd. De ervaring leert dat het beter werkt als er één, twee of hooguit drie (samenhangende) problemen of probleemaspecten worden geselecteerd.

Meer informatie

Ik begeleid je om de grip op je leven terug te krijgen